SALİH EFENDİ (SARRAFZÂDE)

Salih Efendi  Erzurum Müftüsüdür. Sarrafzâde denmekle meşhurdur. Bir çok ulema yetiştirmiştir. H.1236 M.1820 senesinde İranlıların Erzurum’a hücumu esnasında çıkan ve tarihte “Müftü Salih Vakası” olarak bilinen büyük karışıklık neticesi  Kazzazzâde Kadı Abdülkerim Hicabi efendi ile birlikte Murat Paşa Camii hareminde bulundukları sırada, minarede bulunan Kör Ali ismindeki şaki tarafından atılan bir kundakla (patlayıcı) şehit edilmiştir.

Sarrafzâde Salih Efendi,  “Sefineti’l-Feteva” isimli kitabı yazmıştır.

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi

S. Çöğenli – S. Bakırcı, Erzurum Müftüsü Müderris Sakıp Efendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir