SANAMERLİ MEVLÜT BABA

(1887 – 1994) Seyyid

Sanamerli Mevlüt Baba’nın Peygamber soyundan geldiği halk arasında yaygın rivayettir. Hacı Mevlüt Baba, 20 Nisan 1895 tarihinde, Cuma günü (Mevlit Gecesi) Erzurum Horasan ilçesinin Sanamer (Hacı Ahmed) köyünde dünyâya gelmiştir. Anasının adı Nene, Babasının adı Yakup, annesinin adı Nene Hanımdır. Sanamerli Hacı Ahmet Baba’nın torunudur.   Mevlüt Baba, bir taraftan dedesiyle olan yakın münasebetinden dolayı şeriata ve tarîkata dâir ilk bilgileri hiç zorlanmadan öğrenir. Köyün genç imâmı Abdulgani Efe’den de Kur’ân-ı Kerîm dersleri alır. 

Mevlüt Baba, 1. Dünya savaşında ailesi ile birlikte Kayseri’nin Maksutlu Köyüne hicret etmiş,  İki yıl sonra tekrar Erzurum’a dönerek muhtelif medreselerde İslâmi ve Tasavvufi eğitim görmüştür.

Mevlüt Baba, eğitimin tamamlanması ile Sanamer’e dönerek yıkılmış olan dedesinin dergahını yeniden inşa ettirmiş ve irşad faaliyetlerini burada yürütmüş, özellikle bahar aylarında başta çevre köyler olmak üzere değişik mekanlarda irşad görevini sürdürmüştür.

Mevlüt Baba 1971 yılına kadar Sanamer’de yaşamış, ayni yıl Erzurum’a gelerek bir ev almış ve bu evde faaliyetlerini 1994 yılına kadar devam ettirmiştir.

Mevlüt Baba, 29 Ekim 1994 tarihinde 107 yaşında vefat etmiş, Yenişehir Hacı Ahmet Baba Camiinin bahçesinde yaptırılan türbesine defnedilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir