ŞEFİK CAN

(1910-2005) Eğitimci – Mesnevihan

Şefik Can, Erzurum’un Tebricik köyünde 1910 yılında doğdu. Babası, Erzurum’da müderrislik yapan Tevfik Efendi, annesi ise Gülşen Hanım’dır. Şefik Can’ın ailesi 1914 yılında muhacir olarak Sivas Yıldızeli’ne gitmiştir.

Şefik Can, 1916 yılında Yıldızeli ilçesinde ilkokula başladı. Ayni zamanda babasından Arapça ve Farsça öğreniyordu. İlkokulu bitirdikten sonra askeri okul giriş imtihanını kazanarak, 1923-24 öğretim yılında Tokat Askerî Ortaokuluna başladı. Kuleli Askerî Lisesi’ni ve Harp Okulu’nu bitirdi.  Milli Savunma Bakanlığı’nın müsaade etmesi ile İstanbul Üniversitesi’nde imtihan vererek öğretmen oldu. Askeri okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1965 yılında emekli oldu.

Şefik Can, Tâhirü’l Mevlevî (Tâhir Olgun)’ dan aldığı feyz ve muhabbetle Mevlânâ ve onun öğretisine büyük hayranlık duymuş; ömrünü Mevlânâ’nın eserlerini anlamaya, anlatmaya adamıştır. “Mesnevî-hânlık” icâzeti ile yapmış olduğu mesnevî derslerini son nefesine kadar devam ettirmiştir. Mevlânâ ve eserleri üzerine yapmış olduğu çalışmalarından dolayı 2001 yılında yüksek hizmet ödülü almıştır.

Şefik Can, 23 Ocak 2005 yılında vefat etmiş,  Konya’daki Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Şefik Can’ın yayımlanmış eserleri:

  1. Mevlana ve Eflatun, Konya İleri Matbaası 1965
  2. Klasik Yunan Mitolojisi, İnkilap Yayınevi, 1970
  3. Mevlânâ Rubaileri, Kültür Bakanlığı, 1991
  4. Mevlânâ Hayatı Şahsiyeti Fikirleri, Ötüken Yayınevi, 1995
  5. Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi, Ötüken Yayınları, 1997
  6. Divan-ı Kebir,  Ötüken Yayınları,1999
  7. Tâhirü’l Mevlevî’nin vefâtı dolayısı ile şerh edemediği Mesnevî’nin 5 ve 6.ciltlerinin şerhi, Şâmil Yayınevi Cevâhir-i Mesneviyye, Ötüken Yayınevi, 2001
  8. Güldeste- Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Hz. Mevlânâ’dan seçtiği 50 şiir asılları ile birlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2001
  9. Mesnevi Hikâyeleri, Ötüken Yayınevi 2003

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir