ŞEHVÂRÎ

(1861 – 1911) Şair

Şehvârî’nin asıl adı Ahmet Şükrü’dür. H.1278, M.1861 yılında Erzurum Caferiye Mahallesinde doğmuştur. Babası Erbâbî (Hüseyin Çarki) dir. Şehvârî mahlâsını babası vermiştir. Herhangi bir tahsil görmemiş, babasının terbiyesi altında büyümüştür.  Babası Erbâbi’nin ölümünden sonra, şehrin sosyal ve edebi hayatında babasının yerini doldurmaya çalışmış, musiki bilgisi ve irticalen şiir okuma kabiliyeti nedeniyle, sohbet meclislerinin aranan ve halk tarafından sevilen bir kişi olmuştur.  1911 yılında oğlu Hamdi’nin İstanbul’da hastalandığını haber alınca oğlunu görmek ve ilgilenmek için İstanbul’a gediyor.  Şehvârî’de hastalanarak ayni hastahanede oğlu ile birlikte tedavi görürken birbirini takip eden bir iki gün içinde ikiside vefat ediyorlar.  İstanbul Edirnekapı Mezarlığında defnediliyorlar. Şehvâri’nin yazma bir divanı olduğu bilinmektedir. Ancak yayınlanmamıştır. Muhtelif mecmua ve cönklerde gazel ve koşmalarına rastladığını Fındıkoğlu ifade etmektedir.

Bibliyografya

Z.F. Fındıkoğlu, Erzurum Şairleri

H.A. Kasır, Erzurum Şairleri

M. Özarslan, Erzurum Âşık Geleneği

M. Çelik,  Erzurum Kitabı

S. Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

N.S.Okçu – T. Karabey, Şehri Mübarek Erzurum 

İ. Ünivar, Erzurum Rehberi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir