ŞERİF YUSUF SOYLU

(1868-1946) Doktor – Erzurum Belediye Başkanı

Şerif Yusuf Soylu, 1868 yılında Makedonya/Ohri şehrinde doğdu.  1892’de İstanbul Mülki Tıbbiye’den mezun oldu. İhtisas eğitiminden sonra 1896’da Erzurum Belediye Tabibi olarak göreve başladı. Böylece Erzurum, tarihi boyunca kendisine hizmet veren en önemli tıp adamlarından birisine kavuştu.  Erzurum’daki başarılı çalışmaları ile kendisini ispat eden Şerif Bey, Vilayet Sıhhiye Müfettişliğine tayin olundu.

Şerif Yusuf Soylu, Erzurum’un önemli ailelerinden Cennetzâdelerle akrabalık bağı kurmuş, Cennetzade Abdullah Efendi’nin oğlu Ziya Paşa’nın (Osmanlı döneminin son Van Valisi) kızı Semiha Hanımla evlenmiştir. Şerif Bey’in Ziya ve Ali Rıza isminde iki çocuğu olmuştur.

Doktor Şerif Bey 1896’da gelmiş olduğu Erzurum’da gençlik ve olgunluk yıllarını geçirmiş, bu şehirde evlenmiş, çocukları Erzurum’da dünyaya gelmiştir. En az bir Erzurumlu kadar Erzurumlu olmuş, bütün bilgi ve tecrübelerini bu şehir için kullanmıştı.

Şerif Yusuf (Soylu) 1901-1906 ve 1907-1910 dönemlerinde Erzurum Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Erzurum Sıhhat Müdürü iken 1932 yılında, kendi isteği ile emekliye ayrılmış ve hayatının son günlerini İstanbul’da geçirmiştir.

Şerif Bey, 2 Şubat 1946’da vefat etti ve İstanbul Merkez Efendi mezarlığına defnedildi.

Doktor Şerif Yusuf Soylu’nun yayımlanmış iki eseri bulunmaktadır;

Erzurum Vilayeti Sıhhi ve İctimai Coğrafyası – 1913 Erzurum,

Erzurum Vilayetinin Tabii Topoğrafya ile Ahvali İctimaiye ve Sıhhiyesi – 1921 Erzurum

Murat Küçükuğurlu  eski yazı olan”Erzurum Vilayeti Sıhhi ve İctimâi Coğrafyası”  adlı eseri   hazırlayarak Ocak 2011’de yayınlamıştır.

Bibliyografya

M. Küçükuğurlu, Doktor Şeref Bey Erzurum Vilayeti Sıhhi ve İctimai Coğrafyası

M. Küçükuğurlu, Erzurum Belediyesi Tarihi-1

Ali Kurt, “Dr.Şerif Bey” Tarih Yolunda Erzurum Dergisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir