SEYYİD HABİB MEHMED EFENDİ

(Ö.1630) Erzurum Müftüsü

Seyyid Habib Mehmed Efendi’nin doğum tarihini ve doğum yerini bilmiyoruz. Karabağ’da Pir namıyle meşhur nakşi tarikatı şeyhi Es-Seyyid Mehmed Efendinin oğludur. Hicri X. Yüz yılın başlarında İran’da sünni meshebine mensup olanların cebren şiileştirilmesi olaylarından kaçarak ailesi ile birlikte Erzurum’a gelmiştir. Şeyhler mahallesini tesis ederek ailesini burada iskân etmiştir.  Bu günkü Şeyhler Camii yerine kerpiçten bir mescid yaptırmıştır. (H.1032/M.1622)(Şeyhler Camii maddesine bakınız)

Habib Mehmed Efendi H.1030 -1040 yıllarında (M.1620/1630) Erzurum Müftüsü olarak görev yapmıştır. Âlim, fâzıl bir zat olup, bütün ömrünü talebe okutarak geçirmiştir.  1630 yılında vefat etmiş ve Köşk civarındaki aile kabristanına defnedilmiştir.

Erzurum Müftüsü Habib Mehmed Efendi’nin sülbü oğlu Mehmed Habib Efendi maddesinde belirtilmiştir.

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Tarihçe-i Erzurum

M.Kızılgeçit – F.Karabulut , Seyyidlik ve Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir