SEYYİD MEHMED HABİB EFENDİ

(Ö.1688) Erzurum Müftüsü

Seyyid Muhammed (Mehmed) Habib efendi, Erzurum Müftüsü Seyyid Habib Mehmed Efendinin oğlu,   Şeyhulislam Feyzullah Efendi’nin babasıdır.

Mehmed Habib Efendi, babasının 1630 yılında vefatı üzerine onun yerine Erzurum Müftüsü olmuş ve yirmi sene bu makamda bulunmuştur. 

Mehmed Habib Efendi, birçok talebe yetiştirmiştir.

Şeyhler Camii, Şeyhler Medresesini yaptırmıştır.

Şeyh Mehmed Habib Efendi, 11 Mart 1693 (4 Recep 1104) Çarşamba günü vefat etmiş ve Köşk kabristanında ki aile mezarlığına defnedilmiştir. Vefatında Seyyid Ahmed, Seyyid Feyzullah, Seyyid Abdullah, Seyyid Şemseddin Mehmed, Seyyid Habib Mehmed isminde oğulları bulunmaktadır.  Bunlardan;

Seyyid Feyzullah Efendi, (bkz.Şehülislam Feyzullah Efendi)

Seyyid Ahmed, tahsilini tamamladıktan sonra Erzurum Hatuniye Medresesi Müderrisliğıne atanmış, babasının ölümünden sonra Erzurum Müftüsü olmuştur.  H.1108 yılında İzmir kadısı olarak atanmış, 1112’de Mekke kadılığına tayin olunmuştur. Ahmed Efendi 1132 yılında vefat etmiştir. Ahmed Efendinin oğlu Ömer Efendi’de 1122 yılından itibaren Erzurum Kadılığı görevinde bulunmuştur.

Seyyid Abdullah Efendi, ağabeyi Feyzullah Efendi’nin yanında staj görmüş, 1113 Şevval ayında Erzurum Hatuniye Medresesi müderrisliğine atanmıştır. 1114 yılında Erzurum kadısı olmuş ve bu vazifedeyken 1122 Muharrem ayında vefat etmiştir.

Seyyid Mustafa, Erzurum Müftülüğü yapmıştır.  “Daru’s-Safa” olarak bilinen Şeyhlar Medresesini yaptıran Seyyid Mustafa Efendi’dir. Bunun oğulları Dede Mehmed Efendi (bkz. İlgili madde), Abdurrahman Paşa (bkz. İlgili madde), Emin Fehim Paşadır. (bkz. İlgili madde)

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi (Yayına hazırlayan A.Fidan)

M.Kızılgeçit – F.Karabulut, Seyyidlik ve Erzurum

E. Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum M.Serhan, Feyzullah Efendi, T.D.V.İslam Ans. C.12 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir