SEYYİD MEHMET EFENDİ

(ÖL. 1748) Din adamı – Kadı

Seyyid Mehmet Efendi, Şeyhülislam Feyzullah Efendinin oğludur. Babasının yanında gerekli eğitimleri görerek icazet almıştır. 1740 yılında Mekke payesi alarak İstanbul Kadılığına getirilmiş, iki yıl sonra bu görevden alınmıştır. Bilahare 1746 yılında Anadolu payesine yükseltilerek kadılık görevine devam etmiş, 1748 yılında vefat etmiştir.

Bibliyografya

Meydan Larousse Ansiklopedisi c. 13 s.7933

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir