AHMET TEVFİK SOLAKZÂDE

(1816 -1893)

Solakzâde Ahmet Tevfik Efendi, H.1232/M.1816 senesinde doğdu. Babası Lütfullah Ağa’dır. Hacı Lütfullah Ağa katıldığı cirit oyunlarında ciriti sol eliyle attığı için “Solak” diye anıldığından aileye “Solakzâdeler” denilmiştir.

 Eğitimini tamamladıktan sonra İbrahim Paşa Medresesinde müderris olmuştur. Bir çok talebe yetiştirmiştir. İbrahim Paşa Camiinde Ruhu’l-Beyan’ı takip ederek yapmış olduğu va’z ve nasihatle Erzurum ahalisini senelerce aydınlatmıştır.

Solakzâde Ahmet Tevfik Efendi, Cumhuriyet dönemi Erzurum Müftüsü Solakzâde (Solakbay) Sadık Efendinin dedesidir.  27.Şaban.1313 tarihinde vefat etmiş Erzincan Kapı mezarlığına defnedilmiştir. Bu mezarlığın sökülmesi sonucu mezarı kaybolmuştur.

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi (yayına hazırlayan A.Fidan)

Ö.Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi

Yusuf Bilginer, Cumhuriyet Dönemi Erzurum Müftüsü ( basılmamış lisans tezi  1986)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir