SÖYLEMEZOĞLU ALİ KEMALİ PAŞA

(1234/1818- 1314/1898) Vali -şair

Ali Kemali Paşa, 1234/ 1818 yılında Erzurum’da doğdu.  Kığı Beyi Hazinedarı diye bilinen,  Erzurumlu Söylemezzâdeler’den Mehmed Teymur (Fenni) Efendi  ile Fatma Dursun Hanım’ın oğludur.  1829 yılında  babasının vazifesi gereği önce Şarkîkarahisar, Gümüşhane ve Canik ve 1840 yılında Trabzon’a yerleşmiştir. Erzurum ve  Trabzon  Medreselerinde okumuş ve icazet almıştır.

 1249/1840’da  Trabzon valisi Haznedarzade Osman Paşa’nın katibi olarak göreve başlamış, çeşitli yerlerde mutasarrıflık yapmıştır. Rumeli beylerbeyi payesiyle paşa olarak Trablusgarp, Manastır ve Musul valiliklerinde bulunur. Sürre emini olarak Hicaz’a gider.

Ali Kemali Paşa,  1894 de Konya Valisi  iken vefat etmiş,  Mevlânâ Türbesi’ne defnedilmiştir.

İbrahim Edhem Pertev Paşa’nın ağabeyisi olan  Ali Kemali Paşa, divan edebiyatı geleneğini sürdüren şiirler  yazmıştır. Şadi, Necmettin, Süleyman Şefik ve Galip Kemali isimli 4 oğlu ve Didar isimli bir kızı olmuştur.

Bibliyografya

N. Okcu, A. Yılmaz vd. Sicill-i Ahval Defterlerine göre Erzurumlu Memurlar (1879-1909)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir