SÖYLEMEZOĞLU FENNİ EFENDİ

(? – 1845)

Asıl adı Mehmed Teymur olup mahlası  “Fenni” dir. Tahminlerimize göre 18. Yüzyılın sonlarına doğru Söylemez köyünde doğmuştur. Söylemezoğlu Çolak Molla Musa’nın oğludur. Erzurum’da öğrenimini tamamlamış, hattat Derviş Ali’den hat sanatını öğrenerek icazet almıştır.

 Mehmed Teymur Efendi,  Kiğı Beylerine hazinedarlık yapmış, II. Mahmud’un, âyan ve beylerin Anadolu’daki nüfuzlarını kırma hareketleri üzerine Kiğı’dan Erzurum’a dönmüş, 1829 yılında Şarkikarahisar’a tayin edilmiş,  Gümüşhane ve Canik Eminliğinde bulunmuştur. 

1840’da Trabzon’da Haznedarzade Osman Paşa divanında görev yapan Mehmet Teymur Efendi, 1845 yılında vefat etmiş ve Trabzon’da imaret kabristanına  (bu gün Atapark denilen yer) defnedilmiştir. 

Fenni mahlası ile şiirler yazmış ve basılmamış mürettep divanı bulunmaktadır. Kendi el yazısıyla yazdığı dîvan nüshasının, torunu Süleyman Şefik Paşa’da olduğu söylenmektedir. 

Fenni Efendi,  Fatma Dursun Hanım’la evlenmiş ve iki oğlu olmuştur. Bunlar Ali Kemali Paşa (Söylemezoğlu) ve İbrahim Ethem Pertev Paşa (Söylemezoğlu) olup bürokratik görevleriyle ve şairlikleriyle ülke çapında tarihe geçmiştir.

Bibliyografya

H.A. Kasır. Erzurum Şairleri

M.O.Okay, TDV.İs.Ans.s.420

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir