SÜLEYMAN ŞENGÜL

(1946 – ) Akademisyen Yazar

Süleyman Şengül, 25.10.1946 tarihinde Şenkaya İlçesinde doğdu.  Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden 1969 yılında mezun oldu. 1995 yılında doktorasını tamamladı ve ayni fakültenin Çayır Mera ve Yem Bitkileri dalında profesörlüğe yükseldi.

Prof. Dr. Süleyman Şengül’ün yayımlanmış eserleri;

1-“Erzurum ili doğal mera’larının ıslahı olanaklarının araştırılması”, Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yay, 1989 (BÜYÜKBURÇ, U., TAHTACIOĞLU, L ile birlikte).

2- Erzurum ili çayırlarının verimlerini araştırma olanakları araştırması.”, Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yay, 1991(BÜYÜKBURÇ, TAHTACIOĞLU, L.ile birlikte)

3- Doğu Anadolu bölgesi şartlarında suni mera tesisi alanlarında kullanılacak uygun karışım çeşidinin tespiti. 1.kuru ot ve ham protein verimleri”, Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yay, 1992

4- Doğu Anadolu bölgesi şartlarına adapte olabilecek yüksek verimli yonca çeşit ve hatlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma.”, Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yay, 1992 ( TAHTACIOĞLU, L., MERMER, A. ile birlikte)

5-Doğu Anadolu bölgesi şartlarında suni mera tesisi alanlarında kullanılacak uygun karışım çeşidinin tespiti. Ham protein oranları ve karışımların botanik kompozisyonu.”, Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yay, 1993

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir