SUTAYLILAR (1335-1340)

İlhanlı sultanlığının yıkılması ile ilk bağımsızlık ilan eden Sutaylılardır. (1335-1340) İlhanlı hakimiyeti döneminde Erzurum ve çevresinde söz sahibi olan Hacı Togay, ailesini güclü hale getirmiş ve diğer Türkmen rakiplerine karşı bu bölgeyi muhafazaya çalışmıştır. Hacı Togay’ın oğlu Hasan, Sutay gücünü Erzurum ve havalisinde hissettirmek istemiş, Avnik, Zivin ve Micingerd gibi yönetiminde bulunan müstahkem kaleler yanında bir yenisine ihtiyaç duymuştur. 1340 yılından önce, Pasin ovasında bir kale inşa ettirdi. Burası Erzurum, yukarı Pasin ve Avnik taraflarını kontrol edebilen bir tepenin üzerine kurulmuştur. Bu yüzden kurucusuna izafeten kale ve kasabaya Hasan Kale adı verilmiştir. Kalenin kuzeyindeki dağ da “Hasan Baba” adı ile anılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir