TAHTA CAMİİ

Erzurum  Yukarı Hasanı Basri Mahallesindedir. Tahta Caminin giriş kapısının üzerinde 37×35 cm. boyutlarında beş satırlık Türkçe kitabenin metni şöyledir;

Bu hayrı sıdkıle El-Hac Ebû Bekir eyledi ihya 

Kabul idüp vire ukbada ecrin Hazret-i Mevla 

Gelüb bir Hâtif-i gaybi didi tarih-i itmamın 

Ne dil-keş ma’bed-i âlâ ne bâlâ Cami-i vâlâ 

Sene 1151   

Tahta cami, H.1151 M.1738 yılında Hacı Ebu Bekir Efendi tarafından tamir ve ihya edilmiştir. Caminin asıl banisinin kim olduğu ve yapıldığı tarihi gösterir başka bir kitabe yoktur. Dikdörtgen bir alana kurulmuş olan cami iki ahşap direk üzerine kurulmuş olup ahşap tavanlıdır. Duvarları adi taşla yapılmıştır. Üstü toprak damla örtülmüş ve çatı yapılmıştır. Kuzeybatı köşede bulunan minaresi ahşap yapılmış ve sac kaplanmıştır.

Caminin giriş kapısı basık kemerlidir. Kapının iki yanında birer sütunca bulunmaktadır. Mihrabı kesme taştan, mukarnas kavsaralıdır olup iki yanında birer sütunca vardır.                                                            

Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü, vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir