TAHTA HAMAM

Erzurum Kadana Mahallesinde bulunan Tahta Hamam İbrahim Paşa Camiinin vakfıdır. 

Tahta Hamama, batısında bulunan geniş ve derin dehlizden girilir ve soyunmalık bölümüne geçilir. Soyunmalık daha önce kubbe ile örtülüyken kubbenin yıkılması sonucu yerine beş ahşap destek üzerine  oturan ahşap tavanla kapatılmıştır.

Hamamın ılıklık bölümü kare şeklinde birbirine bağlantılı iki birimden oluşmakta olup beşik tonozla örtülmüştür. Hamamın sıcaklık bölümü uzun bir dikdörtgen şema gösterir. Beşik tonozla örtülü sıcaklığın ortasında sekizgen göbektaşı yer almaktadır.

Hamamın beden duvarlarında moloz taş ve kesme taş, örtüsünde tuğla malzeme kullanılmıştır. Hamam suyunu Akpınar suyundan alır.

Tahta Hamam planı ( R.H.Ünal’dan)

Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum -2008

A.Zeynel, 19-20.yüzyılda Erzurum Ekonomisi

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan  Sanat Tarihi Açısından Erzurum -2010

M.N. Som, Tarihçe-i Erzurum (Yayına hazırlayan A.Fidan)

H.Yurttaş, Ağaların Hayratı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir