TAŞ CAMİİ (Karakullukçu Camii)

Erzurum Aşağı Hasani Basri (Gâvurboğan) Mahallesi Palandöken Caddesindedir.

Caminin giriş kapısının üzerindeki bulunan mermer kitabe metni şöyledir:

Kara Kullukçu Ömer ağanın bina-gerdesi olan

Cami-i Şerifi li rizaillâh-i Teâlâ ta temelden

İmar eden Erzurumî Hacı Cuma Zade

Hacı Mehmed Efendi hayratıdır. Fi sene 1323

Bu caminin yerinde daha önce Kara Kullukçu Ömer Ağanın yaptırdığı bir cami (yapılış tarihi bilinmiyor) vardı. Caminin çok harap olmasından dolayı, Erzurumlu Hacı Cuma zade Hacı Mehmed Efendi H.1323, M.1905 yılında camiyi temelinden yıktırarak yeniden mevcut camii yaptırmıştır.

Dikdörtgen bir alan üzerine yapılan cami dört ahşap dikeli ve düz ahşap tavanlıdır.  Caminin duvarlarının bir kısmı kesme taş, bir kısmı da kırma taş ile yapılmış, çatı ile örtülmüştür. Caminin iç kısmı her yöne açılmış ikişer pencereyle aydınlatılmıştır. Taş Caminin mihrabı beş yüzeyli kesme taşla yapılmış mukarnas kavsaralıdır. Mihrabın iki yanında mukarnaslı başlıklara sahip iki sütünce bulunmaktadır.  Caminin son cemaat mahalli altı ağaç sütunun üzerine yapılmış ahşap tavanlıdır. Sonradan onarılarak camekânla kapatılmıştır.

Camiin minaresi sağ tarafında olup kesme taş kaideli, silindirik tuğla gövdelidir. Şerefe korkulukları kesme taştır.

Bibliyografya                        

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi  

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü, vd. Yolların, suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir