TAŞ MESCİD

Erzurum Veyisefendi (Darağaç) mahallesindedir. 

Mescidin kapısı üstündeki kitabe okunamamıştır. Ancak vakfiyesine göre yapıldığı tarih ve yaptıranı tespit edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Erzurum Vakıf defterinde 533 numarada kayıtlı olan H.1178/M.1764 tarihli vakfiyeye göre bu mescidi 1764 yılında KAZZAZ ZADE MEHMET yaptırmıştır. Kazzazzade Mehmet’in babasının adı Hacı Ali, dedesinin adı Mustafa’dır. Ayrıca mescit içerisinde yapılış tarihini destekleyen şamdanların da bulunduğunu Konyalı (Erzurum Tarihi) yazmaktadır.

Mescit de bulunan ikinci dört satır kitabede mescidin harap olduğu, Alemdarzadeler tarafından H.1315/M.1897 yılında onarıldığı belirtilmektedir.

Mescit, ahşap direkli Erzurum Camilerinde gördüğümüz tarzdan farklı yapılmıştır. İki ahşap kirişle desteklenen tavan güneyde aralarındaki mesafe geniş tutulan iki ahşap direkle, kuzeyde daha dar açıklıkta olan iki ahşap direkle taşınmaktadır.  Düz tavanın çevresinde ve ortadaki göbekte yazıya yer verilmiştir. Son dönemde yapılan onarımlarda duvarlar ve caminin mihrabı fayansla kaplanmıştır. Ahşap son cemaat yeri de sonradan kapatılmıştır.

Bibliyografya

İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir