TİVNİK (ALTİNBULAK) KÖPRÜSÜ

Erzurum ovasında, Tivnik (Altınbulak) Mahallesi (köyü) ile Erzurum arasında, Erzurum’a 7 km uzaklıkta bulunmaktadır.  Karasu’nun kolu olan çay üzerinde kurulmuştur. Köprünün üzerinde kitabe bulunmadığından, mimari özelliklerine göre XVII. Yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Sultan IV. Murad’ın Revan Seferi sırasında iki yana dizdirdiği askerleriyle bu köprüden geçtiği dikkate alınırsa köprünün, 1630-1635 yıllarında var olduğu anlaşılmaktadır.  

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan Tivnik Köprüsü, arazinin düz olması sebebi ile fazla yüksek yapılmamıştır. 55 m. uzunluğunda, 2 m. yüksekliğinde ve 2.50 m genişliğinde olan köprü sivri kemerli beş gözlü olarak inşa edilmiştir

Bibliyografya

H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar, Şehr-i Mübarek Erzurum – 1989

H.Gündoğdu-A.A.Bayhan-M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

H.Yurttaş-H.Özkan-Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir