TİVNİK NAMAZGÂHLARI

Erzurum Tivnik (Altınbulak) köyünde yan yana yapılmış iki namazgâh yer almaktadır. Tivnik Köyünün güneyinde bulunan birbirine çok yakın iki kaynaktan çıkan sular, birer çeşme olarak değerlendirilmiştir. Çeşmelerin kuzey taraflarında zemin yükseltilerek birer set oluşturulmuş, çeşmelerin arka kısımlarına da mihrap motifi işlenerek iki ayrı alanda kıble yönleri çeşme, arka tarafı namaz alanı olmak üzere iki namazgâh meydana getirilmiştir.

 Günümüzde özelliğini kaybetmiş ve çevresi ağaçlarla sınırlanmış olan bu namazgâhların alanı birleştirilerek bir namazgâh haline getirilip,  kalabalık gurupların namaz kılması için hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Namazgâhlar ayni köyün halkından olan MEHMET EMİN tarafından H. 1240/ M.1824 tarihinde yapılmıştır. Taşların mihrap yüzleri ve çeşme yüzleri sivri kemerlidir. Başka bir süsleme yoktur.  Bu namazgâhların birine ALTINBULAK, diğerine GÜMÜŞBULAK ismi verilmiştir.

Bibliyografya

H. Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd.  Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir