TİVNİKLİ HACI FARUK BEY

(1881-1953) Hoca

Asıl adı Ömer Faruk Ketvanlı’dır. Ailesi Ketvan köyünden gelmiş ve sülale mensupları soyadı kanunu ile Ketvanlı soyadını almışlardır. Erzurum halkı Tivnikli Hacı Faruk Hoca olarak tanımaktadır.

Ömer Faruk Hoca, 1881 yılında Erzurum Tivnik köyünde doğmuştur. Babası Emiroğullarından Mirimiran Mehmet Bey, annesi Fehime Hanımdır.  Tivnik’de Subyan Mektebinde ilk tahsilini yapmış, sarf-ü nahiv (gramer), mantık, meâni’ye kadar ders görmüştür. 1899’da Erzurum’da Kurşunlu (Feyziye) Medresesine girerek ondört yıl müddetle tahsiline devam etmiş,  ayni süre içerisinde Erzurum Muallim Mektebine de devam ederek 1906 yılında bitirmiş ve diploma almıştır.

Ömer Faruk Bey, Erzurum Mektebi Sultanisi ( Lisesi)’nde Din ve Farsça dersleri öğretmenliğine tayin oldu. Sonra Darülmuallim Mektebine (Öğretmen Okulu)  Din, Kelam ve Ruhaniyet dersleri öğretmenliğine atanmıştır. 1928 yılında bu görevlerini bırakıp köyüne gitmiştir. 1938 Ramazan ayından itibaren 1953 yılına kadar, başta Ulucami olmak üzere çeşitli camilerde vaazlar, halkı irşat görevine devam etmiştir.

“İlmiye” sınıfından olduğu halde, kişi zâde-beyzâde olması itibariyle, Erzurum’da “Bey” diye bilinen Tivnikli Hacı Ömer Faruk Bey (Hoca), sadece doğup büyüdüğü Tivnik (Altınbulak) Köyü’nün değil, bütün bir Erzurum’un kendisi ile öğündüğü ve pek çok sevdiği, eşi azalmış kıymetlerden biri idi.

Hacı Ömer Faruk Bey, 6 Nisan 1953 Pazar gönü vefat etmiş ve Tivnik Köyü mezarlığına defnedilmiştir.

Tivnikli Hacı Ömer Faruk Bey, Erzurum’da oluşturulan “Türk ve İslâm Eserlerini Tetkik Heyeti”nde görev aldı. Buradaki çalışmaları esnasında “Erzurum’da Âsâri Atika Tedkikleri” ismi ile bir eser yazdığı, ancak yayımlanmadığı öğrenilmiştir.

Bibliyografya

Sebahattin Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

M.Sıtkı Aras, Erzurum’un Manevi Mimarları

C.Server Revnakoğlu, Tarih Yolunda Erzurum Dergisi 1959 s.2  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir