TOPARLAK BABA ZİYARETİ

Erzurum Toparlak Mahallesi (Köyü)’ne iki ziyaret yeri vardır. Bunlardan birincisi köyün batısına düşen ve halk tarafından ziyaret tepe denilen tepenin üstünde, küçük bir kayanın dibinde moloz taşlarla yapılmış bir mezar vardır. Mezarın kitabesi yoktur. Köy halkı bu mezarda Toparlak isimli bir şehit kişinin yattığını belirterek ziyaret ederler.

İkinci ziyaret Toparlak Köyünün içinde köy camiinin yol aşırı yan tarafında, bir binanın içindedir.  Burada yekpare taşlardan yapılmış, kavuklu baş taşlarında kitabeleri bulunan iki mezar vardır. Mezarlardan biri “Zorbans Baba” (sonradan Toparlak Baba adı verilen), diğeri torunu “Sarı Baba”ya aittir. Kitabeye göre Zorbans Baba’ya Toparlak adı padişahlar tarafından verilmiştir.

Burada çoklukla akıl hastalarının tedavi edilmiş olduğu “A. Süheyl Ünvar, Selçuklu Tababeti” adlı eserinde belirtmiş ve ayni eserde bu hususta iki arşiv belgesinden bahsetmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir