TURGUT KARABEY

(1944-) Akademisyen Yazar

Turgut Karabey, 1944 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1965 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi ve 1969 yılında mezun oldu. Bir süre çeşitli şehirlerde öğretmenlik yaptı. 1976 yılında A.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı ve 2007 yılında Profesör oldu.

Prof. Dr.Turgut Karabey’in yayımlanmış eserleri;

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (H.İpekten, M.İsen, R.Toparlı, N.Okçu ile birlikte) Ankara-1988

Sünbülzâde Vehbi,Tuhfe, ( Numan Külekçi ile birlikte) Erzurum-1990

Şerefeddin Râmi, Enisü’l-uşşak, (N.Külekçi ve H.İdrisi ile birlikte) Ankara-1994

Şeyh Gâlip, Şerh-i Cezire-i Mesnevi, (M.Vanlıoğlu ve M.Atalay ile birlikte) Erzurum-1996

Divan, Erzurumlu İbrahim Hakkı, (Numan Külekçi ile birlikte) Erzurum-1997

Ahmed Paşa, Hayatı- Sanatı-Eserleri, Ankara-1996

Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniyye, (M.Atalay ile birlikte) Erzurum-1999

Neşât-i Şerh-i Ba’z-ı Kasâ’id-i Urfi, (M.Atalay ile birlikte) Erzurum- 1999

Eski Harfli Metinlerle Divan Şiiri Antolojisi 12 yy.-20.yy kadar (N.Külekçi ile birlikte)İst-2001

Şeyh Mahmud-i Şebüsteri, Gülşen-i Râz Mesnevi, Erzurum-2007

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir