UMUDUM BABA ZİYARETİ

Erzurum Umudum Mahallesi (Köyü)’nde, köy camii içindedir. Caminin girişinde sağ tarafta kafesli parmaklıklarla ayrılmış bölümde onbir mezar bulunmaktadır. Bunlardan tahta sandukalı ve yeşil örtülü olanı Umudum Baba’ya aittir. Köy halkının anlattığına göre ikinci mezar oğlu Halil Halveti’ye, üçüncü mezar karısına, diğerleri de müritlerine aitmiş.

Kaynaklardan burada bulunan zaviyenin,  “Umudum Baba” adında bir Türk büyüğüne ait olduğu ve bu zatın buraya gelip yerleştiği, bu zatın Horasan erenlerinden olduğu, 1266 Muharrem tarihini taşıyan Erzurum Evkaf muhasebe defterinde kayıtlı vakfiyesinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Evliya Çelebi “Umudum dede karyesine (köyüne) geldik. Bir dağın eteğinde yüz haneli mamur bir köydür. Umudum dede metfun olup ziyaret edilmektedir”. Demektedir.

Bibliyografya

Abdürrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri -1939

İ.Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi – 1960

Doğan Yavaş, T.D.V. İ.A.s.278

M.S. Çöğenli-A.Bayram, Erzurum’da Bulunan Meşhur Ziyaretler

H.Bekir Topdağı, Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlarımız ( hz. Ekrem Bakırcı)

A. Zeynel, Erzurum Eğitim Kurumları Tarihi

A. Denknalbant, TDV. İA. C.43 s.293     

P.WITTEK, M.E.İslam Ansiklopedisi 6.cilt s.523

Hamit ALGAR, TDV. İslam Ansiklopedisi s.145

Mehmet Nusret (SOM), Tarihçe-i Erzurum

Z.Başar, İctimai adetlerimiz, İnançlarımız ve Erzurum İlindeki Ziyaret Yerlerimiz

M.Taşyürek, Erzurum Türbeleri ve ziyaret Yerleri

Abdusselâm Uluçam,T. D.V  İ.A. c.24, s.462

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum -2008

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum 2010

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir