VANİ EFENDİ (KEL HACI) CAMİİ

Erzincan kapı semtinde Vani Efendi Mahallesindedir. Caminin hiçbir yerinde kitabe bulunmamaktadır. Camiyi Erzurum’da vâ’iz olarak tanınan ve H. 1072/M.1661yılında İstanbul’a Padişah hocası olarak giden Vani Mehmed Efendi yaptırmıştır. Halk arasında söylendiğine göre caminin minaresini “KELHACI” ismiyle anılan bir hayırsever tarafından yaptırılmış olduğundan (Kel Hacı Camii)de denilmektedir.Dam örtülü cami yıkılmış ve eski temellerin üzerine 1962 yılında mevcut cami yaptırılmıştır.

Cami kare planlı ve tek kubbelidir. Mukarnas kavsaralı taş mihrap bir silme ile çerçevelendirilmiştir. Son cemaat yerinin sağındaki kalın minarenin kaidesi  taşla, yukarısı tuğla ile yapılmıştır. Minare gövdesinin orta kısmında tuğlaların farklı dizilmesi ile bir kuşak oluşturulmuştur. Şerefe altı dört sıra kaval silme ile geçilmiş, petek kısmı da tuğla ile yapılmıştır. Vani Mehmed Efendi maddesinde yaptıran hakkında geniş bilgi verilmiştir.

Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H. Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar (Şehri Mübarek Erzurum)

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü, vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum 2008

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir