YASİN HAŞİMOĞLU (AKDAĞ)

(1895-1986) I. Dönem Milletvekili

(1895-1986) I. Dönem Milletvekili

Yasin Haşimoğlu,20 Mayıs 1895 yılında Oltu’da doğdu.  Babası Tahir Bey, annesi  Hanife Hanımdır.  Haşim Bey’in torunudur. Dedesi Haşim bey 1853 Kırım savaşında kaybolan bir Türk mücahididir. Yusuf Ziya Bey’in küçük kardeşidir.

Yasin Haşimoğlu, İlkokulu Rus işgali altında olan Oltu’da  Rus Okuluna girerek 1910’da bitirdi. Yüksek öğrenim çarelerini ararken Ruslar tarafından casuslukla itham edilerek yakalandı. Beraat ettikten sonra, Rusça bildiği için Oltu’daki Rus yönetiminde memur olarak çalıştı. Bahçecik Köyünde öğretmenlik ve Bakû İslam Hayır Cemiyeti Yetim Yurdu idareciliği yaptı. 

Yasin Bey, 1917 yılında Oltu İslâm Komitesinin kurucu üyelerindendir.  1919 yılında Cenubigarbi Kafkas Hükümetince Kars Tabyalar Muhafız Bölük Komutanlığında görev yaptı.  Oltu Şûra Hükümeti zamanında birçok görev yüklendi.

Yasin Bey, Osmanlı Meclis-i Meb’usan’ına 1920 yılında IV. Dönem  Oltu Mebusu seçildi.  Osmanlı Meb’usan Meclisinin kapatılması üzerine Ankara’ya geldi ve Büyük Millet Meclisinin kurulması üzerine Doğu Anadolu’nun ilk milletvekili olarak T.B.M.M.ne girdi.  BMM I. Dönem ( 23.04.1920 – 16.04.1923) Oltu Milletvekili olarak görev yaptı.

Yasin Bey 1923’de Milletvekilli görevi sona erdiğinde Kars Hudut Kumandanlığında tercüman olarak çalıştı ve 1941 yılında Erzurum Kolordu Siyasi Mahkemesine tâyin edildi. 1949 yılında emekliye ayrılıp Oltu’ya yerleşti.

Yasin Haşimoğlu, 1959 yılında Ankara’da yerleşmiş ve 15.04.1986 tarihinde vefat etmiştir.

Ailenin ilk soyadı “ Akdağ” iken bilahare değiştirilmiş ve “Haşimoğlu” soyadı olarak alınmıştır. 

Bibliyografya

Süreyya Şehidoğlu, Hatıralar

TBMM Milletvekili Albümü

Oltu Yıllığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir