YUNUS KAYA

(1927- ) İlahiyatçı-Yazar

Yunus Kaya, 1927 yılında Tortum ilçesi Yukarı Katıklı (Yukarı Ödük-Serdarlı) köyünde doğdu. Babası Karacaoğulları’ndan molla Zülküf efendi, annesi Saliha hanımdır. İlkokulu köyünde okudu.

Yunus Kaya ,1951-1957 döneminde yedi yıl Erzurum Kurşunlu Medresesinde dönemin hocalarından ve Erzurum Müftüsü Muhammet Sadık Solakzade efendiden ders alarak icazetini (mezuniyet diploması) aldı. 1957 yılı sonunda Mısır’a gitti. Lise mezunu olmadığından Mısır- Ezher Lisesi ara sınıf derslerinin sınavında başarılı oldu ve lisenin son sınıfına kaydını yaptırarak bir yıl sonra Liseyi bitirdi. 1958-1959 ders yılında Ezher Üniversitesi Usuli’d-Din Fakültesi’nde öğretime başladı, beş yıl okuyarak mezun oldu.   Ezher Üniversitesi diploması denkliği kabul edilmediğinden bu defa Bağdat Üniversitesi, Küîliyetü’ş-Şeria ve’l-Adab Fakültesine kayıt oldu. Bu üniversiteden mezun olarak Türkiye’ye döndü.  

Yunus Kaya Uşak, Çanakkale ve Erzurum’da olmak üzere dokuz yıl il müftülüğü yaptı. Mayıs-1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak geçti. Bu fakülteden de emekli oldu.

Yunus Kaya’nın yayımlanmış eserleri;

el-İcare Beyne Mezahibi’s Sitte –Bağdat

el-Lafz ve’l Ma’na inde Ebi Hilal el-Askerî – Bağdat

Kelama Giriş – Erzurum

İlm-i Kelam – Erzurum

Tasavvuf (Nefsi Arıtma ve Donatma) – Erzurum 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir