YUSUF ZİYA HAŞİMOĞLU

(1886-1928) Oltu Şura Hükümeti Başkanı

Yusuf Ziya Bey, 1886 yılında Oltu’da doğdu. Babası Tahir Beydir.  Dedesi Haşim Bey 1853 Kırım savaşında kaybolmuştur. Yusuf Ziya ilk öğrenimini Rus esareti altında bulunan Oltu’daki Rus okulunda tamamladı. Bilahare Narman’da medrese eğitimi aldı.

Yusuf Ziya Bey bir müddet Ruslara ücretli jandarma olarak görev yaptı. Kars İstinaf Mahkemesine üye oldu. Halkı temsilen Tiflis’e gitti. Oltu’ya döndüğünde “Oltu İslâm Komitesi” kurucuları arasına katıldı. Komite üyesi olarak büyük gayretler gösterip Oltu’nun Ermenilerden temizlenmesinde başarılı oldu.

Türk Ordusu 25 Mart 1918’de Oltu’ya girdiği zaman 5. Kafkas Tümen Komutanı , Yusuf Ziya Bey’i hizmetlerinden dolayı Oltu Kaymakamı olarak tayin etti.

Yusuf Ziya Bey 1918 yılı Ağustos ayında Elviye-i Selâse temsilcileri ile birlikte İstanbul’a giderek Türk Devletine iltihak etmek istediler, ancak Oltu 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Türk sınırları dışında bırakıldı. İngiltere ve diğer itilaf devletleri Güneybatı Kafkasya ile birlikte Oltu ve dolaylarını da Ermenilere bırakmak niyetindeydiler. Yusuf Ziya Bey ve arkadaşları  Mondros mütarekesinden sonra Ermenileri Oltu’ya sokmamak için canla başla çalışmıştır.

İngilizlerin kurduğu Cenubigarbi Kafkas Hükümeti‘nin dağılmasından  sonra 25 Mayıs 1919’da İngilizlerin kurduğu Meclis-i İdare toplanarak kendi kendini feshedip Yusuf Ziya Bey’in Başkanlığında “Oltu Şura Hükümeti”ni yeniden kurdular.  17 Mayıs 1920’de T.B.M.M. ile birleşme kararı ile Oltu Şura Hükümeti sona ermiş oldu.

17 Mayıs 1920 tarihinde Oltu Türkiye’ye ilhak edilince T.B.M.M Hükümeti Yusuf Ziya Bey’i  “Oltu Mutasarrıfı” görevine getirdi.

Yusuf Ziya Bey (Haşimoğlu), 14 Temmuz 1928’de  Oltu’da vefat etti . (Ailesi ilk olarak “Akdağ” ismini soyadı olarak almış, bilahare “Haşimoğlu” olarak düzeltmiştir.)

Bibliyografya

Oltu Ticaret Odası Yayını

Oltu Kaymakamlığı Yıllığı  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir