ZEYNEL CAMİİ

Erzurum Kavaflar Çarşısındadır.

Zeynel Camii kapısının üstünde 35×60 santim boyutlarındaki mermer kitabesine  camii ilk defa Namıkzâde Hacı ZEYNELABİDİN tarafından yaptırılmıştır. Cami ismini ilk bânisinden almıştır. Camii çok harap olduğundan  Yazıcızâde İbrahim Paşa  H.1162/M.1748 tarihinde  yeniden  yaptırmıştır.  Cami kitabesi Erzurum Müftüsü şair Hazik Efendi tarafından kaleme alınmıştır.                                                      

Kitabe metni şöyedir;

Zihi düstür-i vâlâ – menzilet paşay-ı zişan kim 

Hemişe böyle hayrata muvaffak oldi Mevlâdan

Değildir devlet-u para rikâp-i dehrile mağrur 

Heman ancak duadır maksadı âlâ u ednadan 

Esasından bu cami inhida (ma ) müşrif olmuştu  

Metanet buldu tecdid-i vezir-i kâr-fermadan

Acebmi Cami-i Zeynel olursa zeynile memlüv 

Gelir askıları encüm misali sûy-i bâlâdan  

Didim tarihini Hazık temam oldukda tecdidi 

Bu Cami şan-ü ziba buldu İbrahim Paşadan 

Sene 1162

Camii 1748 yılında onaran Yazıcızade İbrahim Paşa, Erzurum İbrahimpaşa Camii, Yazıcızade Çeşmesi ve Dört Güllü Çeşmenin (yaptıranı) banisidir. Camii son olarak 2006 yılında Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Zeynel Camii kare bir alan üzerine kurulu olup dört ahşap direkli, düz tavan örtülüdür. Son cemaat mahalli altı ahşap sütundan oluşmaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup, üç yönden dış bükey silme ile sınırlandırılmıştır. Mihrap, beş yüzeyli  ve mukarnas kavsaralıdır. Mihrabın etrafını iç ve dış bükey silmeler çevrelemektedir.   

Caminin minaresi kesme taştan kare kaideli olup beden duvarları üzerinde yükselmektedir. Gövdesi tuğladan yapılmıştır. Tuğlaların değişik dizilmesi ile dekoratif süsleme oluşturulmuştur.

Bibliyografya

İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H. Özkan, Z. Köşklü vd. Yolların,Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir