ZEYNÜDDİN MUSTAFA CEMALİ

(h.1246/m.1830 – H.1304/m.1886)

Zeynüddin Mustafa Cemâlî Efendi, H.1246/M.1830 yılında Erzurum’da doğdu. Berber İbrahim Ağa’nın oğludur. Halk arasında “Şaşı Hoca” ismi ile anılır. Küçük yaşta Ömer Fazıl Efendiden tahsile başlayarak çok iyi seviyede icazet (diploma) almıştır. Yirmi sene Ali Ağa Medresesinde ilim yaymıştır. Tüm fen ilimlerinde uzmandı. Bütün ömrünü tedris ve mütalaaya hasr etmiştir. Erzurum Lala Paşa Camii’nde kürsü şeyhiydi.

Şaşı Hoca H.1304/M.1886 senesinde vefat etti. Erzincan Kapı mezarlığına defnedildi.

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir