ZİKRÎ (ABDULGANİ OĞUZ) EFENDİ

(1874 – 1939) Mutasavvıf şair

Asıl adı Abdulgani Oğuz olan mutasavvıf halk şairi, şiirlerinde “Zikri” mahlasını kullanmıştır.

ZİKRİ,  Oltu ilçesine bağlı Çamlıbel (Narman/Ardos) köyünde doğmuştur. Mustafa Ağa’nın oğludur.  Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bir şiirinde yer alan “ Doksandır tevellüt altmış bir yaşım” dizesinden hareketle H.1290/ M.1874 yılında doğduğunu söylemek mümkündür.  Abdulgani efendi, 1939 yılında 65 yaşındayken vefat etmiş ve Aziziye (Ilıca) ilçesine bağlı Beypınarı (Öznü) köyünde bulunan türbesine defnedilmiştir.

Küçük yaşta dini öğrenime başlayan Abdulgani Efendi,  Erzurum’da Kurşunlu Medresesi’nde eğitimini tamamlayarak icazet almıştır.

Öğrenimini tamamladıktan sonra Horasan ilçesine bağlı Sanamer Köyü İmamı olarak göreve başlar.  Abdulgani efendi, ayni köyde ikamet eden zamanının büyük velilerinden Rıfai şeyhi Sanamerli Hacı Ahmet Baba’ya intisap etmiş ve feyz almıştır. Şeyhinin vefatından sonra, Erzurum Merkez Çiftlik köyüne yerleşmiş, ömrünün sonuna kadar Erzurum ova köylerinde dolaşmış, fahri imamlık yapıp pek çok talebe yetiştirmiştir.

1935 yılında Beypınarı (Öznü) köyünde imamlık görevine başlamış ve 1939 yılında bu köyde vefat etmiştir. Soyadı Kanunu ile Oğuz soyadını almış olan Zikri’nin Öznü Köyü mezarlığındaki taş mezarını, ölümünden birkaç yıl sonra talebelerinden Vehbi Efendi yaptırmıştır. 

  Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi ilimler üzerinde derinlemesine vukuf sahibi olan Abdulgani Efendinin “ Yasin-ül Kübra” ve “Salik-i Rufai’ye Nasihatler” isminde iki adet eseri bulunmaktadır. Şairin 52 adet şiirinin olduğu, ancak divan haline getirilemediğini D.Düzgün’ün araştırmasından anlamaktayız.

Bibliyografya

Z.Başar, Erzurum’da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları

M.S.Aras, Erzurum’un Manevi Mimarları

H.A.Kasır, Erzurum şairleri  

D.Düzgün, Erzurumlu Mutasavvıf Halk Şairi Zikri (Milli Folklor Dergisi sayı 76)

H.Bekir Topdağı, Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir