ZİYÂEDDİN EFENDİ TAŞKESENLİ

(1878-1914) Müderris

Ziyâeddin Efendi, 1878 yılında doğdu. Taşkesenli Şeyh Ahmed Efendinin büyük oğludur. Erzurum Caferiye Medresesinde okumaya başladı ve onyedi yaşında icazet aldı. Değişik medreselerde  müderrislik görevine başladı. Yirmi beş yaşında babası tarafından kendisine irşat izni verildi. Medreselerde okutulan bazı kitapların zor anlaşılan bölümlerine yazdığı şerh ve haşiyeleri kısa zamanda yayıldı ve büyük rağbet gördü.  1914 Kasım ayında talebelerinin başında Sarıkamış cephesinde savaşırken salgın hastalığa yakalandı. Ziyâeddin Efendi 19 Aralık 1914’de Erzurum’da vefat etti.

Bibliyografya

İ.Taşkesenligil, T.D.V. İs.Ans. c. 40

T.Özdemir, Kaybolan Şehir Erzurum

M.Taşyürek, Erzurum Türbeleri ve Ziyaret Yerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir