(1780 – 1860) Şair Emrah, 1780 yılında Erzurum’un güney batısında yer alan Tambura (Yeşilyurt) köyünde doğdu. Zamanın ilmiye tahsilini Erzurum’da almış, medrese eğitimi görmüştür. Erzurum’da Nakşibendi tarikatının Halidî koluna intisap etmiştir. Bütün hayatı seyahat ile geçen Emrah’ın birkaç kez evlendiği bilinmekte ancak ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Kastamonu, Konya, Sivas, Tokat, NiğdeDEVAMI

(1730?-1795?) Şair Asıl adı Mustafa Zihni’dir. Erzurumludur. 18,yüzyılın ilk yarısında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Zihni’nin hayatı hakkında bilinenler şiirlerinden çıkarılan malûmatlara dayanmaktadır. Şairin ölüm tarihini ve kaç yaşında öldüğü de kesin olarak bilinmemektedir. Zihni Divanını inceleyen Muhsin Macit “Divanın 1212 (1797)’de istinsah edilen elimizdeki nüshasının ketebe kaydındaki (el-merhûm, rahmetu’llâhi aleyh)DEVAMI