ERZURUM HANLARI GENEL LİSTESİ

Erzurum’da günümüze ulaşan yedi tarihi han Osmanlı dönemine aittir. Bu hanların ikisinin üzerinde kitabe vardır, diğerlerinin üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Rüstem Paşa Kervansarayının üzerinde yer alan kitabede yaptıranı ve yapılış tarihi, Kamburoğlu Hanının üzerindeki kitabede ise sadece yapılış tarihi bulunmaktadır.

Hanların üçü açık avlulu, dördü kapalı avluludur. Hanların altısı tek katlı inşa edilmiştir. Rüstem Paşa Kervansarayı iki katlıdır. Hanların girişleri sade bir form göstermektedir. Rüstem Paşa ve Kamburoğlu hanlarında girişler dışa taşırılmış eyvan türündedir.

Cennetzade ve Kamburoğlu Hanlarında odalar avlu etrafında yer almaktadır. Açık avlulu Rüstem Paşa ve Hacılar Hanında odalar revakların gerisinde yer alır. Gümrük ve Komesli Hanlarında odalar uzun dikdörtgen bir avlunun uzun kenarına yerleştirilmiştir.

Hanların inşasında kesme taş, moloz taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır.

Aşağıda isimleri verilmiş olan Erzurum Hanları, ayrı maddeler halinde ayrıca yazılmıştır.

  1. CENNETZADE HANI
  2. GÜMRÜK HANI
  3. HACILAR HANI
  4. HAPAN HAN
  5. KAMBUROĞLU HANI
  6. KOMESLİ’NİN HANI
  7. RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI (Taşhan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir