(1878-1914) Müderris Ziyâeddin Efendi, 1878 yılında doğdu. Taşkesenli Şeyh Ahmed Efendinin büyük oğludur. Erzurum Caferiye Medresesinde okumaya başladı ve onyedi yaşında icazet aldı. Değişik medreselerde  müderrislik görevine başladı. Yirmi beş yaşında babası tarafından kendisine irşat izni verildi. Medreselerde okutulan bazı kitapların zor anlaşılan bölümlerine yazdığı şerh ve haşiyeleri kısa zamandaDEVAMI

Zübeyir Saltuklu (ilk soyadı Kars’dır),  10.02.1960 tarihinde Horasan’da doğdu.  Babası Aziz Efendidir.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.  Doktorasını Selçuk üniversitesinde 1997 yılında tamamladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu’nun yayımlanmışDEVAMI

Sticky

Erzurum ve ilçeleri çok eski geçmişe sahip, güçlü şehir varlığı ve coğrafi alan itibariyle önemini her zaman korumuş nadir yerlerdendir. Tarih boyunca değişik kültürlere ev sahipliği yapmış, birçok devletlerin egemenliğinde kalmış, her el değişikliğinde kısmen ve bazen de tamamen tahribata uğramıştır. Yüzyıllar boyunca kültürlerin buluştuğu bir merkez konumundaki bölge veDEVAMI

Sticky

(1944-) Araştırmacı – Yazar Mustafa Yılmaz Çağlayan, 25.11.1944 tarihinde İspir’de doğdu. Babası Erzurum Numune Hastanesi (müdürü) idare memuru Refik Bey, annesi Nadide Hanımdır. Dedesi İspir Bidayet Mahkemesi Azası ve İspir Ziraat Bank Sandığı Reisi Hacı Hafız Mustafa Efendidir. Erzurum İnönü İlk Okulu ve Ticaret Lisesi’ nde okudu.  Ankara İktisadi veDEVAMI