(h.1246/m.1830 – H.1304/m.1886) Zeynüddin Mustafa Cemâlî Efendi, H.1246/M.1830 yılında Erzurum’da doğdu. Berber İbrahim Ağa’nın oğludur. Halk arasında “Şaşı Hoca” ismi ile anılır. Küçük yaşta Ömer Fazıl Efendiden tahsile başlayarak çok iyi seviyede icazet (diploma) almıştır. Yirmi sene Ali Ağa Medresesinde ilim yaymıştır. Tüm fen ilimlerinde uzmandı. Bütün ömrünü tedris veDEVAMI

Zihni Orhon, 1883 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hacı Osman Efendi, annesi Miyese Hanımdır.   Erzincan Askeri Lisesini ve Harbiye’yi bitirerek Süvari Subayı oldu. I. Dünya Savaşında çeşitli cephelerde savaştı. , Osmanlı Meclis-i Meb’usan IV. Dönem Erzurum Mebusu olarak görev yaptı.   Zihni Orhon, I. Dönem (20.Nisan.1920) Erzurum Milletvekili seçilmiş, ancak 27.11.1920 tarihindeDEVAMI

(1874 – 1939) Mutasavvıf şair Asıl adı Abdulgani Oğuz olan mutasavvıf halk şairi, şiirlerinde “Zikri” mahlasını kullanmıştır. ZİKRİ,  Oltu ilçesine bağlı Çamlıbel (Narman/Ardos) köyünde doğmuştur. Mustafa Ağa’nın oğludur.  Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bir şiirinde yer alan “ Doksandır tevellüt altmış bir yaşım” dizesinden hareketle H.1290/ M.1874DEVAMI

Zinnur Tiryaki, 28.05.1954 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, Orta, Lise ve Yüksek öğrenimini, Erzurum da tamamladı. 1978 yılında Aşkale Lisesi Edebiyat öğretmenliğine atandı. 1979-1983 yılları Erzurum Cumhuriyet Lisesi’nde Edebiyat öğretmenliği ve Müdür yardımcılığı,  1983 yılında Cumhuriyet Akşam Lisesi Müdürlüğüne getirildi.  Erzurum Şükrü Paşa İlköğretim Okulunda Türkçe Öğretmenliği görevini sürdürdü ve  2004DEVAMI

Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin olan Ziya Paşa, 1825 te İstanbul’da doğdu. Galata Gümrüğü’nde katiplik yapan Erzurum’un İspir ilçesi Kerap köyünden Ferideddin Efendi’nin oğludur. Annesi Itır hanımdır. Bayezit Rüşdiyesi’ni bitirdi. Özel derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. Onsakiz yaşında Sadaret Mektub-i Kalemi’nde çalıştı . Buradaki kalem hayatı, Ziyâ ismiyle anılmasına sebeb olmuştur.DEVAMI

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 1901 yılında Tortum İlçesinin Çamlıyamaç Köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet Halil’dir. Fındıkoğulları ailesine mensup Halil Fahri Bey’in oğludur. Babası Halil Fahri Bey 1860 yılında Tortum Çamlıyamaç’ta doğmuş ve çeşitli bölgelerde kadılık yapmış ve 1916 yılında ölmüştür. Kadılığı esnasında ahlakı, dürüstlüğü ve dirayeti ile kendini şakilere bile sevdiripDEVAMI

(1878-1914) Müderris Ziyâeddin Efendi, 1878 yılında doğdu. Taşkesenli Şeyh Ahmed Efendinin büyük oğludur. Erzurum Caferiye Medresesinde okumaya başladı ve onyedi yaşında icazet aldı. Değişik medreselerde  müderrislik görevine başladı. Yirmi beş yaşında babası tarafından kendisine irşat izni verildi. Medreselerde okutulan bazı kitapların zor anlaşılan bölümlerine yazdığı şerh ve haşiyeleri kısa zamandaDEVAMI

Zübeyir Saltuklu (ilk soyadı Kars’dır),  10.02.1960 tarihinde Horasan’da doğdu.  Babası Aziz Efendidir.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.  Doktorasını Selçuk üniversitesinde 1997 yılında tamamladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu’nun yayımlanmışDEVAMI

Sticky

Erzurum ve ilçeleri çok eski geçmişe sahip, güçlü şehir varlığı ve coğrafi alan itibariyle önemini her zaman korumuş nadir yerlerdendir. Tarih boyunca değişik kültürlere ev sahipliği yapmış, birçok devletlerin egemenliğinde kalmış, her el değişikliğinde kısmen ve bazen de tamamen tahribata uğramıştır. Yüzyıllar boyunca kültürlerin buluştuğu bir merkez konumundaki bölge veDEVAMI

Sticky

(1944-) Araştırmacı – Yazar Mustafa Yılmaz Çağlayan, 25.11.1944 tarihinde İspir’de doğdu. Babası Erzurum Numune Hastanesi (müdürü) idare memuru Refik Bey, annesi Nadide Hanımdır. Dedesi İspir Bidayet Mahkemesi Azası ve İspir Ziraat Bank Sandığı Reisi Hacı Hafız Mustafa Efendidir. Erzurum İnönü İlk Okulu ve Ticaret Lisesi’ nde okudu.  Ankara İktisadi veDEVAMI