Sticky

Erzurum ve ilçeleri çok eski geçmişe sahip, güçlü şehir varlığı ve coğrafi alan itibariyle önemini her zaman korumuş nadir yerlerdendir. Tarih boyunca değişik kültürlere ev sahipliği yapmış, birçok devletlerin egemenliğinde kalmış, her el değişikliğinde kısmen ve bazen de tamamen tahribata uğramıştır. Yüzyıllar boyunca kültürlerin buluştuğu bir merkez konumundaki bölge veDEVAMI

Sticky

(1944-) Araştırmacı – Yazar Mustafa Yılmaz Çağlayan, 25.11.1944 tarihinde İspir’de doğdu. Babası Erzurum Numune Hastanesi (müdürü) idare memuru Refik Bey, annesi Nadide Hanımdır. Dedesi İspir Bidayet Mahkemesi Azası ve İspir Ziraat Bank Sandığı Reisi Hacı Hafız Mustafa Efendidir. Erzurum İnönü İlk Okulu ve Ticaret Lisesi’ nde okudu.  Ankara İktisadi veDEVAMI

Prof. Dr. Osman Aktaş, 20 Nisan 1958 İspir doğumludur. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi İspir’de okudu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Doktorasını 1983 yılında asistan olarak göreve başladığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1989 yılında tamamladı. 1996 yılında Doçent ve 2001 yılında ProfesörDEVAMI

Nihat Temel, 1950 – Erzurum  Aziziye ilçesi Kumluyazı (Norşen) doğumludur. Babası Recep Efendi, annesi Güli Hatun hanımefendidir.  İlk Okulu köyünde okudu ve ayni zamana hafızlığını tamamladı.  Erzurum İmam Hatip Lisesinden sonra İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu.  Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Aşere-Takrib-Tayyibe Kursunu bitirdi. NihatDEVAMI

Mehmet Toygar Özdemir 1964 yılında Erzurum – Narman ilçesi Toygarlı köyünde doğdu. Erzurum 12 Mart İlkokulu/ Cemal Gürsel İlkokulu, 23 Temmuz Ortaokulu ve Erzurum Lisesi’nde okudu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen olarak çalıştı. 2015 yılında kendi isteği ile emekli oldu.DEVAMI

Yönetim şekline göre vakıflar üçe ayrılır: 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen vakıflar ki bunlara MÜLGA VAKIFLAR denilmektedir. 743 Sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflara MÜLHAK VAKIFLAR denilmektedir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine,DEVAMI

Halis AYDEMİR.  1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı.  1985 yılında Türkiye’ye gelerek  Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu.DEVAMI

Berrin Göktuğ KADIOĞLU, 1969 – Erzurum doğumludur. Babası Necati Göktuğ  bey,  annesi Kevser hanımdır.  Erzurum 50. Yıl İlkokulu ve  Erzurum Atatürk Lisesinden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip  ayni   Fakültenin   Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında İhtisasını tamamladı.  1998 yılında Erzurum Numune Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıDEVAMI

Abdulnasir Kımışoğlu. 1.Ekim.1990 tarihinde Erzurum / Palandöken / Kümbet Köyünde dünyaya geldi. Babası Nail bey (Muhtar), annesi Safiye hanımdır.  Köyünde ailesine ( Mutibeyzâde) giller denir. Abdulnasir Kımışoğlu, İlk Okulu köyünde, orta eğitimini Erzurum TOBB Orta Okulunda tamamladı.  Rize İkizdere İmam-Hatip lisesinden 2008 yılında mezun oldu. 2009 yılında kaydolduğu Erzurum AtatürkDEVAMI

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve buna dayanılarak hazırlanan talimâtnâmelerle, Osmanlı Devletinde büyük şehirler başta olmak üzere Belediye teşkilatları kurulmaya başlanmıştır. Bu nizamnameye istinaden Erzurum’da Vilayet teşkilatı kurulması, Mehmet Emin Muhlis Paşa’nın valiliği döneminde, Eylül 1866’da gerçekleşmiştir. 1867’de vilayet belediye meclislerinin kuruluş ve görevleri hakkında hazırlanan talimata göre, belediye meclisleri birDEVAMI

Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara Üniversitelerinden sonra Doğu Anadolu’da da bir üniversite kurulması gerektiğini belirtmişti. Atatürk’ün bu düşüncesi 1951 yılında oluşturulan Doğu üniversitesi Tetkik Komisyonunun hazırladığı rapor dikkate alınarak araştırmalar hızlandırıldı. Ocak 1954 tarihinde ABD ileDEVAMI

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden, Yabancı Diller Yüksekokulundan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen BilimleriDEVAMI

(Ambar-ı Kebir) Erzurum Yeni Kapı semtinde Yoncalık Mahallesinde bulunan ambarlar Erzurum’un tahkim edilmesi amacıyla Erzurum’a tayin edilen Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırılmıştır. Bina üzerinde yapım kitabesi yoktur. Günümüzde Milli Savunma Bakanlığının Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktadır. Taş ambar, doğu- batı doğrultusunda, 40 x 175 m. ölçülerinde, dikdörtgenDEVAMI

Cumhuriyet Caddesinde bulunan binanın yapının kesin yapım tarihi belli değildir.  Binanın 1900-1910 tarihleri arasında Şerif Efendi isminde birisinin yaptırdığı kabul edilmektedir.     Yapı orijinalde iki katlı olduğu halde 1995-1996 yılında yapılan onarımda bir kat ilave edilmiş ve Yakutiye Belediye Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bina, I. Dünya Savaşında Mevki-i Müstahkem KomutanlığıDEVAMI

Yapılış tarihi kesin olmamakla birlikte bu yapı, 1827 yılında Erzurum Valilerinden Sait Galip Paşa  tarafından yaptırılmıştır. Saray  olarak da isimlendirilen bu binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yıktırılarak, yerine 1904 yılında yenisi yaptırılmıştır. Dikdörtgen alana oturtulan binanın girişi, ortası ileri taşkın şekilde, batı cephe ortasındadır. Binanın batı ve doğu cepheleri ileriDEVAMI

Erzurum Lisesi Hastaneler Caddesinde yer almaktadır. Erzurum Lisesi’nin bu günkü binasının inşaatına 1930 yılında başlanmış ve 1939 yılında bitirilmiş olan bina, Alman Mimar Lamberk tarafından,  “E” ve “L” harflerini oluşturacak şekilde, üç katlı olarak tasarlanmıştır. “L” şekilli bina, yapı topluluğunun kuzeyinde bulunmaktadır. Doğu cephesinin ortasında, üzerinde saat bulunan daire şekilliDEVAMI

Kilise Kapı, Kongre Meydanı’nda bulunan yapı, ilk olarak 1867 yılında yapılmış, 1870’lerde Ermeni Mektebi olarak kullanılmış, daha sonrada Sanat Okulu haline dönüştürülmüştür. Erzurum Kongresi’nin toplandığı bina olarak tanınan bu bina, 1925 yılındaki yangında tahrip olmuştur. Bina onarılarak günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılmaktadır. U şeklinde bir plana sahip olan yapı, bodrumDEVAMI

Hastaneler Caddesi Erzurum Lisesi karşısında bulunan ve 9. Kolordu İç Tedarik Bölge Başkanlığı olarak kullanılan binanın kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Binanın batı cephesinde bulunan giriş kapısı üzerinde bulunan Sultan Abdülmecid’e (1839-1861) ait tuğradan, 1854 Kırım Savaşı’nı müteakiben, 1860’lı yıllara kadar yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen alan üzerine oturtulan yapı tek katlıdır.DEVAMI

Dönemin Erzurum Belediye Başkanı Şerif Efendinin gayretleri ile halktan toplanan paralarla 1902 yılında yapımına başlanmış olan bina 1903 yılında tamamlanmıştır. Hastane binası, kuzey-güney doğrultusunda, enine dikdörtgen planlıdır. Bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilen binanın girişi batı cephesindedir. Bina, değişi olarak yerleştirilmiş iki renkli düzgün kesme taş malzeme ileDEVAMI

Çifte Minareli Medresenin güney batısında, Taş Ambarların doğusunda bulunan bina, 1889 yılında Erzurum Mülkiyesi olarak hizmete girmiştir. Daha sonra Erzurum Sultanisi ve Erzurum Lisesi adı ile faaliyet göstermiştir. 1957-1958 yıllarında Atatürk Üniversitesine tahsis edilen bina 1959 yılında Şair Nefi İlköğretim Okulu olarak kullanılmaktadır. Bibliyografya H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi KalıntılarDEVAMI

Erzurum evleri tamamen iklime bağlı geleneksel yapı tiplerinden oluşmaktadır.  Erzurum’da iki katlı, kalın duvarlı, ahşap kirişlemeli , alt katta kapalı veya az açıklıklı ahır-merek, mutfak (tandır başı), iç avlu gibi unsurların zenginleştirilmiş bir düzenleme ortaya koyar. Bunun üzerinde açıklığı fazla baş oda, buna bağlı olarak da diğer odalar sıralanır. OdalarınDEVAMI

(Yusuf Ziya Paşa Köşkü) Erzurum Yukarı Köşk Mahallesi Köşk Camii yanında bulunan Nüzhet-ül Hazra köşkü eski Erzurum evlerine güzel bir örnektir.  Köşk, tarihi kaynaklarda Nüzhet-ül Hazra  (gezilip safa bulunacak, gönül açılacak yer) şeklinde geçmektedir.  Bu köşkün bahçesine de (yeşil cennet ) anlamına gelen Ravzat-ül Hazra denilirdi.     Yapım kitabesi olmayan buDEVAMI